AVH Kalendern

01.03
Årsmöte Föreningens årsmöte.
09.05
Minigolfturnering Årets minigolfturnering hålls 9.5 klockan 10:15 på Edesvikens bana.

Inloggning

Endast för redaktörer 

AV i Sörnäs vårmöte

12.01.2020 kl. 15:04
Vårmöte 29.3.2020 klockan 17.i klubblokalen, Björneborgsvägen 1

På vårmöte granskas föregående års bokslut och verksamhet och tre styrelsemedlemmar kan bytas ut eller omväljas.

ÅG