AVH Kalendern

08.12
Månadsmöte Månadsmötet i december behandlar verksamhetsplan och budget för 2020 efter mötet sedvanligt julprogram.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Redaktör

03.11.2017 kl. 13:38
Arbetets Vänner Huvudföreningen söker en redaktör.

Arbetets Vänner Huvudföreningen söker en redaktör. Redaktören arbetar på arvodesbasis med att sammanställa material för AV-iten och årsberättelsen.

Uppdraget kan gott skötas vid sidan av ett normalt arbete, som bisyssla. Som redaktör samarbetar du med kansliet, kretsarna och föreningens aktiva om att plocka fram den viktigaste informationen och presentera den i tilltalande form i god tid. I uppdraget kan ingå möten kvällstid och veckoslut och att i mån av möjlighet delta i föreningens evenemang. Redaktören förutsätts inte sköta AV-itens layout.

Ansökningar med CV och andra handlingar sänds till föreningens ordförande: gripenberg@gmail.com.

På frågor svarar Yrsa Ranki, 050-527 5082 eller Sebastian Gripenberg, 040-186 8009.

Yl, Redaktör