AVH Kalendern

Inga händelser på kommande

Inloggning

Endast för redaktörer 

Stipendier ur Kulturfonden

25.08.2019 kl. 09:40
Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr lediganslår stipendier ur dess Kulturfond.

År 2019 stöder fonden finlandssvenskt kulturarbete i olika former med cirka 96 000 euro. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar större projekt vilka faller inom ramen för fondens ändamål. Stipendierna kan sökas av privatpersoner och organisationer.

Information om fonden och ansökningsförfarandet finns på www.understodsstiftelsen.fi. Enbart ansökningar som kommit Understödsstiftelsen tillhanda via stiftelsens elektroniska webbtjänst senast 23.9.2019 behandlas. Stipendierna delas ut i december 2019.