AVH Kalendern

08.10
Månadsmöte Månadsmöte klockan 18 i Festsalen. Program: arkivchef Lena Karhu presenterar Svenska Centralarkivet och föreningens arkivmaterial i ord och bild.
06.11
Månadsmöte Månadsmöte klockan 17 i Festsalen. Program: föreningens svenska dagen fest klockan 18.
06.11
Svenska dagen fest Arbetets Vänners Svanska dagen fest som är öppen för allmänheten.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Stipendier ur Kulturfonden

08.09.2017 kl. 09:40
Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr lediganslår stipendier ur dess Kulturfond.

År 2017 stöder fonden finlandssvenskt kulturarbete i olika former med cirka 90 000 euro. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar större projekt vilka faller inom ramen för fondens ändamål. Stipendierna kan sökas av privatpersoner och organisationer.

Information om fonden och ansökningsförfarandet finns på www.understodsstiftelsen.fi. Enbart ansökningar som kommit Understödsstiftelsen tillhanda via stiftelsens elektroniska webbtjänst senast 25.9.2017 behandlas. Stipendierna delas ut i december 2017.