AVH Kalendern

10.09
Månadsmöte Månadsmöte klockan 18 i Festsalen. Program: Konstklubben AVs ordförande Kristian Teir presenterar utställningen 100 finlandssvenska akvareller (utställningen i Festsalen sö-ti).
08.10
Månadsmöte Månadsmöte klockan 18 i Festsalen.
06.11
Månadsmöte Månadsmöte klockan 17 i Festsalen. Program: föreningens svenska dagen fest klockan 18.

Inloggning

Endast för redaktörer 

AV Sörnäs ny styrelse vald för 2015

Publicerad 22.02.2015 kl. 22:33
På vårmötet den 22.2 valdes styrelsen för verksamhetsåret. Vi fick två nya styrelsemedlemmar!

Efter val och kompletteringsval är den nya styrelsens sammansättning följande:

För  perioden 2015 - 2017 valdes;
Åge Grahn, Bo Hintze, Hanna Bärlund och Harriet Abrahamsson.

För perioden 2014 - 2016 
Muluken Cederborg, Tina Wigg, Kurt Lindström och Georg Henrik Wrede

För perioden 2013 - 2015
Christian von Alfthan, Milena Parland, Leo Fagerstolt och Eeva-Kristiina Harlin

 

 

AV-Sörnäs, GHW